Εικονικές διαδρομές στον Πειραιά

Περιηγηθείτε στον Πειραιά με οδηγό τα ιστορικά αρχιτεκτονικά κοσμήματα της πόλης

Εικονικές διαδρομές στον Πειραιά

Περιηγηθείτε στον Πειραιά με οδηγό τα ιστορικά αρχιτεκτονικά κοσμήματα της πόλης

Εικονικές διαδρομές στον Πειραιά

Περιηγηθείτε στον Πειραιά με οδηγό τα ιστορικά αρχιτεκτονικά κοσμήματα της πόλης

Ο Πειραιάς

Πειραιάς, επίνειο της πρωτεύουσας, το πρώτο λιμάνι της χώρας, γενεσιουργός δύναμη της βιομηχανίας κατά τον 19ο αιώνα, ένας τόπος γεμάτος ιδιαιτερότητες και μακρά ιστορία.

Αρχιτεκτονική

Οι όψεις της αρχιτεκτονικής του Πειραιά χαρακτηρίζονται από μεγάλο αριθμό κτιρίων νεοκλασικού ρυθμού, εκφράζοντας το πνεύμα της εποχής τους…

Διαδρομές

Οι προτεινόμενες διαδρομές στοχεύουν στο να αναπαραστήσουν τόσο στον επισκέπτη, όσο και στον απλό περαστικό, την εικόνα της νεοκλασικής πόλης του Πειραιά κατά το 19ο αιώνα, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικά αρχιτεκτονικά σύνολα.

Συλλογές

Οι εικονογραφικές αναπαραστάσεις και οι γραπτές πηγές αντανακλούν τη δυναμική της μετατροπής του Πειραιά από χωριό σε αστικό κέντρο.

Ο Πειραιάς σε 3D

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν τρισδιάστατες αναπαραστάσεις 3 σημαντικών κτιρίων του Πειραιά

Χρονολόγιο

Στόχος του διαδραστικού χρονολογίου είναι να προβληθεί η ιστορία της αρχιτεκτονικής του Πειραιά. Μέσα από ιστορικούς σταθμούς οπτικοποιούνται με ψηφιακό τρόπο σημαντικά γεγονότα της ιστορίας της πόλης, και προβάλλονται τα εμβληματικά κτίρια που εντοπίζονται στην πόλη.