Συλλογές

Αναπαραστάσεις του Πειραιά

Οι εικονογραφικές αναπαραστάσεις μεμονωμένων σημείων/κτιρίων στο Νεοκλασικό Πειραιά και οι γραπτές πηγές αντανακλούν τη δυναμική της μετατροπής του οικιστικού συνόλου από χωριό σε πόλη.

Φωτογραφίες

Ο αστικός χώρος προβάλλεται μέσα από τις φωτογραφίες του 19ου αιώνα, παρέχοντας πλούσιο υλικό για συμπεράσματα. Χαρακτηριστικά είναι τα μεγάλα δημόσια κτήρια, ου ανεγέρθησαν στα μέσα και το τέλος του 19ου αι. Ορισμένα από αυτά, όπως για παράδειγμα το Τελωνείο, ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος, το Μέγαρο Φεράλδη και επίσης  η Δημοτική Αγορά, βρίσκονται σε πρώτο πλάνο στις φωτογραφικές αποτυπώσεις και τα επιστολικά δελτάρια της εποχής, εικόνες μαρτυρίες μιας αλλοτινής περασμένης χρονικά εποχής.

Χάρτες

Οι χάρτες συνιστούν μια συμπληρωματική πηγή για τον προσδιορισμό κυρίως των εξωτερικών ορίων της πόλης, αλλά δεν είναι αξιόπιστοι σε ό,τι αφορά την εσωτερική πυκνότητα. Η χαρτογράφηση της πόλης έγινε με τις υποτυπώδεις τοπογραφικές μεθόδους που διέθεταν, ωστόσο παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη του οικιστικού ιστού και του τοπίου.

Ζωγραφικοί πίνακες

Οι ζωγραφικοί πίνακες και κυρίως οι λιθογραφικές απεικονίσεις γίνονταν από άμεση παρατήρηση και, αργότερα, από φωτογραφικά πρωτότυπα. Η ζέση των χαρακτών για φωτορεαλιστική ακρίβεια προσδίδει στις απεικονίσεις χαρακτήρα αξιόπιστης πηγής.

Αρχιτεκτονικά σχέδια

Τα αρχιτεκτονικά σχεδία που διασώζονται σχετικά με σημαντικά κτίρια αξιόλογων αρχιτεκτόνων του Πειραιά προσφέρουν επικουρικά στοιχεία και πληροφορίες για τα κτίρια τα οποία συνθέτουν σταδιακά την όψη του αστικού χώρου.

Λογοτεχνικά κείμενα

Η χαρτογραφία της λογοτεχνίας από και γύρω από τον Πειραιά είναι εκτενής, αλλά όχι εξαντλητική. Ένα πλήθος από γωνιές της πόλης, η καθεμία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, καταγράφεται στο χώρο και στο χρόνο, μέσα από τα αντίστοιχα λογοτεχνικά της στιγμιότυπα.