Αρχιτεκτονική

Οικία Βαρβαρέσσου – Κύρια όψη – Πηγή: Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, αρχείο Εθνικής Πινακοθήκης Ζ.177, Φωτογράφιση έργων Θάλεια Κυμπάρη

Ανθρώπων ‘Εργα

Οι όψεις της αρχιτεκτονικής του Πειραιά χαρακτηρίζονται από μεγάλο αριθμό κτιρίων νεοκλασικού ρυθμού, εκφράζοντας το πνεύμα της εποχής τους, ωστόσο ευδιάκριτα είναι και τα αξιόλογα παραδείγματα του Εκλεκτικισμού, που διαδέχτηκε τον αυστηρό ακαδημαϊσμό του 19ου αι., ξεχωρίζοντας με την σύνθετη μορφολόγησή τους. Παράλληλα, ακόμη και σήμερα στον αστικό ιστό του Πειραιά εντοπίζονται εναπομείναντα μικρά κτίσματα λαϊκών κατοικιών. Η πολλαπλή αυτή αρχιτεκτονική φυσιογνωμία αντικατοπτρίζει την κοινωνική δομή και εξέλιξη της Ελλάδος.

Τα πρόσφατα δημιουργήματα της αρχιτεκτονικής του Πειραιά (του 19ου αι.) είναι κατασκευασμένα ακολουθώντας τη μορφολόγηση του Νεοκλασικού ρυθμού, που επικρατούσε την περίοδο ύστερα από τη σύσταση του Νεοελληνικού κράτους, εκφράζοντας το πνεύμα της εποχής.

Η αστική αρχιτεκτονική της πόλης, έτσι όπως διαμορφώθηκε στα τέλη του 19ου αι., χαρακτηριζόταν από την έντονη μνημειακότητα στην απόδοση της κλίμακας και τον μορφοπλαστικό χαρακτήρα των όψεων, που εντοπίζεται όχι μόνο στα δημόσια κτήρια, αλλά και σε ιδιωτικές μονοκατοικίες.