Ψηφιακή πλοήγηση

Αρχιτεκτονικά σχέδια

Τα αρχιτεκτονικά σχεδία που διασώζονται σχετικά με σημαντικά κτίρια αξιόλογων αρχιτεκτόνων του Πειραιά προσφέρουν επικουρικά στοιχεία και πληροφορίες για τα κτίρια τα οποία συνθέτουν σταδιακά την όψη του αστικού χώρου.