Ψηφιακή πλοήγηση

Ζωγραφικοί πίνακες

Οι ζωγραφικοί πίνακες και κυρίως οι λιθογραφικές απεικονίσεις γίνονταν από άμεση παρατήρηση και, αργότερα, από φωτογραφικά πρωτότυπα. Η ζέση των χαρακτών για φωτορεαλιστική ακρίβεια προσδίδει στις απεικονίσεις χαρακτήρα αξιόπιστης πηγής.