Κτίριο επί της Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 48Α

2078

Τριώροφο κτίριο με εκλεκτικιστικά στοιχεία, που οικοδομήθηκε στη δεκαετία του 1920 από τον αρχιτέκτονα Βασίλη Τσαγρή (1882-1941). Έργα του ιδίου είναι μεταξύ άλλων τα μέγαρα επί της οδού Ιουλιανού 21, της οδού Ακαδημίας 23 στην Αθήνα (κυρίως της πρώτης δημιουργικής του περιόδου επηρεασμένος από εκλεκτικιστικά πρότυπα), καθώς και αρκετά μεταγενέστερα στην Αθήνα (κινηματογράφος Ορφέας στην οδό Σταδίου 28-, τα μέγαρα στην οδό Μητροπόλεως 27, οδό Αναγνωστοπούλου 35, οδό Ηπείρου 51, οδό Ιουλιανού 26, κ.α.). Το κτίριο αναπτύσσεται σε ισόγειο και δύο ορόφους, ενώ καταστήματα. Η πρόσοψη χαρακτηρίζεται από έντονη κατακορυφότητα και συμμετρία, καθώς χωρίζεται σε τρεις κατακόρυφες ενότητες με ψευδοπαραστάδες καθ’ όλο το ύψος των δύο ορόφων, καταλήγοντας σε διακοσμητική ταινία και ζεύγη γεισιπόδων, που στηρίζουν το τελικό προεξέχον γείσο. Τα ανοίγματα στους ορόφους του κτηρίου βρίσκονται σε εσοχή, δημιουργώντας μικρού πλάτους εξώστες, οι οποίοι πλαισιώνονται με παραστάδες με επίκρανα, σε μονή διάταξη στους ακριανούς και σε διπλή στον κεντρικό εξώστη. Οι εξώστες χαρακτηρίζονται από έντονη διακοσμητική διάθεση, στους πεσσίσκους στήριξης, στα σιδερένια κιγκλιδώματα που κοσμούνται με μοτίβα εκλεκτικιστικής μορφολογίας και στα υποκείμενα φουρούσια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κύρια είσοδος του κτηρίου, πλαισιωμένη από μαρμάρινη ημικυκλική αψίδα με ελλειψοειδή φεγγίτη, όπου τα κουδούνια βρίσκονται στο κέντρο μιας κυκλικής σπείρας εκατέρωθεν της κυρίας εισόδου. Σύμφωνα με τις πηγές ανήκε στον μεγαλέμπορο κάρβουνου Ι. Καζανόβα. Επειδή ο Τσαγρής έχει κτίσει την έπαυλη Καζανόβα (Εκάλη) αρχικού ιδιοκτήτη του ακινήτου, εικάζεται ότι είναι δικό του έργο το κτίριο στον Πειραιά.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης