Κτίριο επί της Τομπάζη 24α

2062

Αξιόλογο διώροφο εγκαταλελειμμένο κτίριο με υπερυψωμένο ισόγειο και ημιυπόγειο, που χαρακτηρίζεται από νεοκλασικά στοιχεία. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη δύο ξεχωριστών κυρίων εισόδων με ξύλινες ταμπλαδωτές θύρες με φεγγίτη επί της οδού Τομπάζη. Οι επιφάνειες των όψεων διασπώνται από οριζόντια λωρίδα με γείσο και οδόντες στη στάθμη του δαπέδου ορόφου. Τα ανοίγματα διαθέτουν ξύλινα γαλλικά παραθυρύφυλλα, περιβαλλονται από περιθυρώματα, ενώ τα αντίστοιχα στον όροφο καλύπτονται με γείσο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη και τυφλών ανοιγμάτων κατά μήκος των δύο όψεων. Οι εξώστες επί της οδών Κανθάρου και Τομπάζη (διπλός εξώστης) στηρίζονται σε μαρμάρινα φουρούσια και φέρουν σιδερένιο κιγκλίδωμα. Η απόληξη του κτιρίου κοσμείται από ταινίες που διατηρούν ίχνη χρώματος (χονδροκόκκινο) με γείσο, ενώ ελάχιστα ακροκέραμα διασώζονται σε όλο το μήκος των δύο όψεων.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης