Πρώην 42ο Δημοτικό Σχολείο

1637

Πρόκειται για το πρώην 42ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιώς, το οποίο προηγουμένως για ένα διάστημα χρησιμοποιήθηκε και ως φυλακή. Το σήμερα εγκαταλειμμένο τριώροφο νεοκλασικό (ισόγειο και δύο όροφοι) εμφανίζει αξονική συμμετρία και στις δύο όψεις, ενώ χαρακτηρίζεται από κλασική αυστηρότητα και αρμονία. Διαθέτει 2 εισόδους, τόσο από την οδό Καραολή και Δημητρίου, όσο και από την Αλκιβιάδου. Το μεσαίο τμήμα κάθε όψης διαφοροποιείται προεξέχοντας μερικώς και επιστέφεται με αετωματική απόληξη. Ελαφρά προεξέχουσες παραστάδες διαμορφώνονται στις γωνιακές ακμές, αλλά και στις δύο άκρες της κεντρικής προεξοχής, και φέρουν πλήρη θριγκό. Ο β’ όροφος εμφανίζει διπλό εξώστη με σιδερένιο κιγκλίδωμα, που στηρίζεται σε μαρμάρινα φουρούσια. Στέγαστρο διατρέχει και τις δύο όψεις, σκιαζοντας τα ανοίγματα στο ισόγειο, ωστόσο λόγω της στατικών βλαβών που το κτίριο αντιμετωπίζει, έχει καλυφθεί προστατευτικά. Τα ανοίγματα στις όψεις εμφανίζουν περιθυρώματα. Οριζόντιο γείσο διατρέχει τις όψεις στο ύψος των επικράνων των παραστάδων. Στη στέγη διασώζονται ελάχιστα ακροκέραμα.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης