Κτίριο επί της οδού Αλκιβιάδου 160

2398

Πρόκειται για την πίσω όψη του κτιρίου, που έχει κύρια είσοδο από την οδό Καραίσκου 161, καθώς το οικόπεδο είναι διαμπερές. Λόγω της ύπαρξης ψηλού τοιχείου, που κοσμείται με μπαλαούστρα, η όψη αυτή του κτιρίου δεν είναι ευδιάκριτη. Ωστόσο εντοπίζονταιι μορφολογικά στοιχεία, που παραπέμπουν στο Νεοκλασικισμό, όπως η ύπαρξη παραστάδων με επίκρανο, που προεξέχουν από την κύρια επιφάνεια της όψης, τα ξύλινα γαλλικά παραθυρόφυλλα, ο θριγκός με γείσα και διακοσμητικούς οδόντες, που διατρέχει την απόληξη του κτιρίου.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης