Κτίριο επί της οδού Αλκιβιάδου 164

2400

Διώροφο κτίριο, που εμφανίζει αξιόλογα μορφολογικά νεοκλασικά στοιχεία. Οριζόντιο προεξέχον γείσο διαχωρίζει την επιφάνεια του ισογείου από τον α’ όροφο. Στις γωνιακές ακμές του κτιρίου διαμορφώνονται παραστάδες με επίκρανα, και θριγκός με διακοσμητικές ταινίες και οδόντες διατρέχει τις όψεις στην απόληψη του κτιρίου. Τα ανοίγματα επί της οδού Αλκιβιάδου διαθέτουν ξύλινα γαλλικά παραθυρόφυλλα. Στο κέντρο της πρόσοψης και στον α’ όροφο διαμορφώνεται εξώστης. Το κτίριο παραμένει κλειστό και είναι εμφανής η ανάγκη συντήρησης.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης