Αρχαιολογικός Χώρος της πλατείας Τερψιθέας

2434

Η ανασκαφική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο της πλατείας Τερψιθέας (μεταξύ των οδών Καραΐσκου, Σκουζέ, Περικλέους στον Πειραιά αποκάλυψε τμήματα της κλασικής και ρωμαϊκής πόλης και παρείχε σημαντικές πληροφορίες για την αποκατάσταση του πολεοδομικού ιστού του Αρχαίου Πειραιά και για την εξέλιξη του συστήματος ύδρευσης & αποχέτευσης της αρχαίας πόλης.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης