Αρχαιολογικός Χώρος πρώην Δικαστικού Μεγάρου

2106

Κατά τη διαδικασία κατασκευής του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά το 1980, στην πλατεία Ροντήρη, στη συνοικία Τερψιθέα, βρέθηκαν υπολείμματα οικιστικού οικοδομικού τετραγώνου, που χρονολογούνται από τους υστεροκλασικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους, µε καλύτερα σωζόμενη την κατοίκηση των ρωμαϊκών χρόνων. Αποκαλύφθηκαν τρεις από τις τέσσερις οικίες του Ιπποδάµειου τετραγώνου και οι στενοί δρόμοι (πλάτους 2,00 και 3,00 μ.) που το πλαισίωναν προς το Βορρά και το Νότο. Στο κέντρο του οικοπέδου αποκαλύφθηκαν δύο ρωμαϊκές οικίες με κεντρική περίστυλη αυλή ή αίθριο. Η ανασκαφή του Δικαστικού Μεγάρου έδωσε ενδιαφέροντα ευρήματα: νομίσματα, πήλινα αγγεία (οικιακά σκεύη και εισηγµένους αμφορείς), µια σειρά από όργανα στάθμισης και μέτρησης, όπως µαρµάρινα βάρη και μολύβδινα σταθµία, δύο σηκώµατα (μετρητές όγκων υγρών) και επιγραφές, µε πιο σηµαντική ένα αγορανοµικό κείµενο του 1ου αι. π.Χ.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης