Εφημερίδα “ο Νέος Πειραιεύς”

2088

Διώροφο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Γεωργίου Σκουζέ 17, όπου στην όψη του στο υπέρθυρο ενός εκ των ξύλινων ανοιγμάτων του ισογείου διατηρείται το όνομα “Νέος Πειραιεύς” -ημερήσια απογευματινή εφημερίδα που κυκλοφόρησε για λίγα χρόνια στον Πειραιά τη δεκαετίας του 1960. Η πρόσοψη χαρακτηρίζεται από συμμετρία και διαχωρίζεται σε τρία μέρη, όπου το κεντρικό εμφανίζει μικρή προεξοχή. Τα ανοίγματα στο ισόγειο πλαισιώνονται από παραστάδες με επίκρανο, που φέρουν θριγκό, εν αντιθέσι με αυτά του ορόφου, που είναι πιο απλά. Τριπλός εξώστης στηριζόμενος σε μαρμάρινα φουρούσια, φέρει χυτοσιδηρό κιγκλίδωμα με διακοσμήσεις φυτικών μοτίβων. Οριζόντια ζώνη με οδοντωτές ταινίες διακοσμούν την επίστεψη του κτιρίου, που φέρει προεξέχουσα μαρκίζα.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης