Πρώην Εκπαιδευτήρια Μπαχλιτζανάκη

2863

Τριώροφο κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα, όπου χαρακτηριστική είναι η κύρια όψη επί της ακτής Κουντουριώτου με το κεντρικό ημικυκλικό στοιχείο, με κολώνες δωρικού ρυθμού, τους γωνιακούς ημιστεγασμένους χώρους στον α’ όροφο και τον αξονικά τοποθετημένο χώρο του δευτέρου οροφου με την τριγωνική αετωματική επίστεψη. Πρόκειται για μοναδικό στην περιοχή της Καστέλλας δείγμα μεγαλοαστικής κατοικίας. Στο σπίτι αυτό γεννήθηκε η Πειραιώτισσα ηθοποιός Δέσπω Διαμαντίδου. Από τη δεκαετία του 1950 στέγασε αρχικά τη σχολή Δαυράδου-Μπαχλιτζανάκη και κατόπιν τα Εκπαιδευτήρια Μπαχλιτζανάκι, έως και το 2002 με το κλείσιμο της σχολής.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης