Κτίριο επί της Ευπλοίας 23

2074

Διώροφο κτίριο κατοικίας των αρχών του 20ου αιώνα, με στοιχεία νεοκλασικής μορφολόγησης. Η όψη διαρθρώνεται σε οριζόντιες ζώνες και προεξέχον γείσο με ταινίες και κυμάτια στη στάθμη του δαπέδου διαχωρίζει το ισόγειο από τον όροφο. Η επίστεψη του κτιρίου διαθέτει θριγκό, ενώ η απόληξη της στέγης καλύπτεται από ακροκέραμα. Στον όροφο προεξέχουσες ψευδοπαραστάδες με επίκρανα κορινθιακού τύπου οριοθετούν δύο ζώνες. Ο κεντρικός άξονας του κυρίου τμήματος περιλαμβάνει εξώστη που στηρίζεται σε μαρμάρινα φουρούσια και έχει περίτεχνο χυτοσιδηρό κιγκλίδωμα. Και οι δύο είσοδοι στο ισόγειο έχουν πλαισίωση με γείσο και σειρά οδόντων στο ανώφλι τους. Τα ανοίγματα-παράθυρα διαθέτουν ξύλινα γαλλικά παραθυρόφυλλα, ενώ οι υφιστάμενες μεταλλικές εξώθυρες αποτελούν μεταγενέστερες επεμβάσεις.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης