Κτίριο επί της Φίλωνος 4

1623

Ισόγειο κτίριο με εμφανείς φθορές. Στην όψη διακρίνονται ίχνη από τραβηχτά επιχρίσματα, ενώ στηθαίο στο δώμα κοσμείται με μπαλαούστρα.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης