Κτίριο επί της Φίλωνος 57

2044

Τριώροφο κτίριο με νεοκλασικίζοντα στοιχεία, όπως οι οριζόντιες ζώνες που κοσμούν την όψη στο επίπεδο του δαπέδου του α’ ορόφου, καθώς και την απόληξη της μαρκίζας στέγης. Τα ανοίγματα στον α’ όροφο επιστέφονται με καμπυλόγραμμο αέτωμα, που παραπεμπει σε Εκλεκτικιστικές επιρροές. Ο εξώστης του α’ ορόφου στηρίζεται σε μαρμάρινα φουρούσια και διαθέτει χυτοσιδηρό κιγκλίδωμα. Ο β’ όροφος εμφανίζει απλούστερη διακοσμητική διάθεση, με ανοίγματα που διαθέτουν περιμετρικά περιθυρώματα και τρείς μικρούς εξώστες με απλοποιημένα κιγκλιδώματα, μορφολόγηση που τεκμηριώνει, πως ο β’ όροφος αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη. Σειρά από ακροκέραμα επιστέφουν την απόληξη της μαρκίζας στέγης.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης