Κτίριο επί της Φίλωνος 77

2050

Δυώροφο νεοκλασικό κτίριο με ενδιαφέροντα διακοσμητικά στοιχεία. Η πρόσοψη χαρακτηρίζεται από συμμετρία. Το ισόγειο εμφανίζει ανοίγματα με τοξωτή απόληξη, σε αντίθεση με τον όροφο, όπου τα ανοίγματα πλαισιώνονται από περιθυρώματα και αετωματική επίστεψη. Στέγαστρο καλύπτει το ισόγειο. Γείσο με οριζόντιες ταινίες και γεισίποδες διαμορφώνουν την ζώνη υπό την μαρκίζα της επίστεψης, η οποία κοσμείται με ακροκέραμα.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης