Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

2436

Πρόκειται για διώροφο νεοκλασικό με υπερυψωμένο υπόγειο. Οι όψεις του διαθέτουν έντονη συμμετρία και εμφανίζουν νεοκλασικά χαρακτηριστικά, ενώ είναι ευδιάκριτη η τριμερής οργάνωση των όψεων σε βάση, κορμό και στέψη. Η βάση κοσμείται με ακτίτη λίθο, όπου μέσω των σκωτιών ομοιάζει με ισόδομη κατασκευή. Οι καθ’ύψος ακμές στις γωνίες του κτιρίου κοσμούνται απο σκωτίες στο επίχρισμα. Προεξέχουσες ζώνες διαχωρίζουν το ισόγειο από τον όροφο. Τα ανοίγματα στο ισόγειο περιβάλλονται από περιθυρώματα, ενώ στον όροφο, τα περιθυρώματα επιστέφονται από προεξέχον γείσιο, που στηρίζεται σε γεισίποδες. Επιμήκης τριπλος εξώστης με μαρμάρινα φουρούσια κοσμεί την όψη επί της οδού Πραξιτέλους, ενώ δύο μικρότεροι βρισκονται επί της οδού Μπουμπουλίνας. Τα κιγκλιδώματα φέρουν μοτίβα με ελικοειδούς μορφής. Επιμήκεις ζώνες με διακοσμητικά στοιχεία οδόντων και γεισίποδες μορφώνουν την απόληψη του κτιρίου. Στην περίοδο της δικτατορίας στέγασε τον πρώτο πολιτιστικό πυρήνα του Πειραιά με τον τίτλο Στοά. Η Στοά περιελάμβανε βιβλιοπωλείο και χώρο διαλέξεων. Μετά την αποκατάστασή του το κτίριο στεγάζει τα γραφεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη».

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης