Κτίριο επί της οδού Καραΐσκου 161

2454

Εντυπωσιακό διώροφο κτίριο με υπερυψωμένο ισόγειο και υπόγειο, που δεσπόζει επί της οδού Καραίσκου 161, στο μέτωπο επί της πλατείας Τερψιθέας και του αρχαιολογιικού χώρου. Πρόκειται για ένα κτίριο με χαρακτηριστική την τριμερή οργάνωση της όψης σε βάση, κορμό και στέψη. Η πρόσοψη επιμερίζεται σε τρία επιμέρους τμήματα, καθώς το κεντρικό προεξέχει μερικώς, τονιζόμενο και από την αετωματική απόληξη στο δώμα. Δύο εξώθυρες ανοίγονται στα ακριανά τμήματα, με μαρμάρινες επενδύσεις και αετωματική επίστεψη. Στην εξωτερική επιφάνεια της όψη επί της οδού Καραίσκου, η βάση διαμορφώνεται με ισόδομη δόμηση και διαχωρίζεται από τον α’ όροφο μέσω κυματίου. Η επιφάνεια του υπερυψωμένου ισογείου διαθέτει επιχρίσματα με διακοσμητικές σκωτίες. Γείσο με κυμάτιο διαχωρίζει την επιφάνεια του α’ ορόφου, που εμφανίζει διαφορετική οργάνωση και μορφολόγηση. Παραστάδες με διακοσμημένα επίκρανα διαμορφώνονται στις ακμές του α’ ορόφου. Χαρακτηριστικοί είναι και οι τρεις εξώστες του ορόφου, όπου οι δύο ακριανοί διαθέτουν καμπυλόμορφο κιγκλίδωμα στηριζόμενο σε απλοποιημένα μαρμάρινα φουρούσια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόληξη του κτιρίου και ο έντονος διακοσμητικός χαρακτήρας της επίστεψης, με θριγκό και ζώνες από μοτίβα μαιάνδρου (ανάλογη διαμόρφωση είχε επισημανθεί στο κτίριο της οδού Τσαμαδού 15).

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης