Κτίριο επί της Καραολή 43 και Καραΐσκου 87

1639

Διώροφο (ισόγειο με όροφο) νεοκλασικο, που έχει πρόσφατα αποκατασταθεί. Γωνιακές παραστάδες με κορινθιακά επίκρανα κοσμούν τις γωνίες του κτιρίου. Στην όψη επί της οδού Καραολή και Δημητρίου δεσπόζουν οι δύο εξώστες με τα χυτοσιδηρά κιγκλιδώματα, που στηρίζονταισε μαρμάρινα φουρούσια, εν αντιθέση με την όψη επί της οδού Καραίσκου, όπου στο α’ όροφο κυριαρχεί διπλός εξώστης με ανάλογης μορφής κιγκλιδώματα. Τα ανοίγματα στον όροφο περιβάλλονται από παραστάδες με θριγκό, ενώ οριζόντιες ζώνες με ταινίες και οδόντες κοσμούν την απόληξη του κτιρίου. Η πρεξέχουσα μαρκίζα της στέγης φέρει γεισίποδες και ακροκέραμα την κοσμούν περιμετρικά.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης