Καθολικός ιερός Ναός Αγ. Παύλου

1629

Ο ναός Αγ. Παύλου σχεδιάστηκε από το Γερμανό αρχιτέκτονα Eduard Schaubert στα 1838, ενώ τροποποιήσεις στην αρχική μελέτη έκαναν ο Theofil Hansen με τον C. Lorenzen, οι οποίοι επέβλεψαν το οικοδόμημα. Κατασκευάστηκε σε οικόπεδο που είχε παραχωρηθεί από τις δωρεές πιστών και τη βοήθεια του Αυστριακού προξένου Prokesch von Osten στην Ελλάδα. Το κτίριο εμφανίζει κάτοψη ορθογωνικού σχήματος, διαστάσεων 19,35 μ.Χ 9,20 μ. Έχει ξύλινη οροφή, κατασκευασμένη στα 1896, οπότε επεκτάθηκε και το μέτωπο του ναού. Η πρόσοψη επί της οδού Φίλωνος εμφανίζει αετωμα, με δύο κωδωνοστάσια και παραστάδες κορινθιακού ρυθμού.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης