Οικία επί της Κόδρου και 34ου Συντάγματος Πεζικού

1601

Κεραμοσκεπής οικία, που γειτνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο των Αστικών Πυλών

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης