Κτίριο οδών Αγγέλου Μεταξά 11 και Βούλγαρη 179

2851

Διώροφο με ημιυπόγειο. Το κτίριο έχει πρόσφατα αποκατασταθεί και χρησιμοποιείται ως χώρος εστίασης. Οι όψεις του επί της οδού Αγγέλου Μεταξά (πρόσοψη) και επί της οδού Βούλγαρη, εμφανίζουν μορφολογικά στοιχεία που παραπέμπουν σαφώς στο Νεοκλασικισμό. Τα ανοίγματα περιβάλλονται από απλά περιθυρώματα. Τα δύο ακριανά παράθυρα στο υπερυψωμένο ισόγειο επίτης οδού Βούλγαρη επιστέφονται από τριγωνικό άετωμα, ενώ ανάλογη μορφολόγηση εντοπίζεται στα κεντρικά ανοίγματα του δευτέρου ορόφου, επι της ιδίας οδού. Αντίστοιχα τριγωνικό αέτωμα επιστέφει τα ανοίγματα στον δεύτερο όροφο επί της κυρίας πρόσοψης-κατά μήκος της οδού Αγγέλου Βούλγαρη. Το κίριο στεγάζεται με τετράρριχτη κεραμοσκεπή, και η περιμετρική μαρκίζα κοσμείται με ακροκέραμα. Ο δεύτερος όροφος επί της οδού Βούλγαρη διαθέτει εξώστη, που στηρίζεται σε μαρμάρινα φουρούσια, και η κύρια πρόσοψη διαθέτει τρείς εξώστες με ίδια μορφολόγηση και περίτεχνα σιδηρά κιγκλιδώματα.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης