Κτίριο επί των οδών Μπουμπουλίνας 42 και Κουντουριώτου 174Β

2440

Το τριώροφο κτίριο στη διασταυρωση των οδών Μπουμπουλίνας 42 και Κουντουριώτου 174Β, παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Οι όψεις χαρακτηρίζονται από αυστηρή συμμετρική διάταξη και φέρουν αξιόλογα επιμέρους μορφολογικά στοιχεία. Οριζόντιες ζώνες με προεξέχον γείσο διαχωρίζουν τους ορόφους μεταξύ τους. Το ισόγειο διαθέτει βάση από Πειραϊκό λίθο, και οριζόντιες σκωτίες κοσμούν το επίχρισμα σε μίμηση ισόδομου συστήματος. Και οι δύο όψεις του κτιρίου επιμερίζονται καθ’ ύψος σε τρία τμήματα, όπου το κεντρικό προεξέχει μερικώς ως προς τα δύο άλλα εκατέρωθεν. Οι γωνιακές ακμές στον α’ όροφο κοσμούνται με απομίμηση σχηματικών γωνιόλιθων (εν είδη bugnato), που στις γωνίες του β’ ορόφου εξελίσσονται σε παραστάδες με ραβδώσεις και κορινθιακό επίκρανο. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται από περιθυρώματα και διαθέτουν ξύλινα γαλλικά κουφώματα, ενώ ειδικώτερα στον β’ όροφο, επιστέφονται από αετωματα. Οι εξώστες εμφανίζουν περίτεχνο σιδερένιο κιγκλίδωμα, και στηρίζονται σε μαρμάρινα φουρούσια διακοσμημένα με τη διπλή έλικα. Γείσο με ακροκέραμα και γεισίποδες αποτελούν τη στέψη του κτιρίου, ενώ κάτω από αυτό διαμορφώνεται πλήρης θριγκός.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης