Κτίριο επί της Νοταρά 98

2377

Διώροφο κτίριο επί της οδού Νοταρά 98. Τα ανοίγματα στο ισόγειο χωρίζονται από πεσσούς με επίκρανα. Στον όροφο τα παράθυρα φέρουν διακοσμητικά περιθυρώματα, στεγάζονται από προεξέχον γείσο και διαθέτουν ξύλινα γαλλικά παραθυρόφυλλα. Στον α’ όροφο βρίσκεται μικρός εξώστης, που στηρίζεται σε μαρμάρινα φουρούσια και φέρει σιδερένιο κιγκλίδωμα με φυτικές διακοσμήσεις. Θριγκός με οδοντωτή ταινία διατρέχει την απόληξη του κτιρίου καθ’ όλο το μήκος της πρόσοψης, που απολήγει σε περιμετρικό γείσο. Ακροκέραμα διατηρούνται στη μαρκίζα της στέγης.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης