Κτίριο οδών Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης και Πανουργιά

2853

Διώροφο κτίριο με υπερυψωμένο ισόγειο, υπόγειο και δώμα, το οποίο καταλαμβάνει μέρος της επιφάνειας του δευτέρου ορόφου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μορφολόγηση των όψεων, όπου στις γωνίες διαμορφώνονται πεσσοί διπλού ύψους με απλό επίκρανο. Στην όψη επί της οδού Μυρδιωτίσση ςη κύρια είσοδος του κτιρίου εμφανίζεται περιβαλλόμενη από δύο ανάλογες παραστάδες. Χαρακτηριστική είναι η επένδυση με λίθινες πλάκες των όψεων σε μίμηση ισόδομου συστήματος, κατασκευή με ιδίους λίθους που εναλλάσσονται με οριζόντες σκωτίες. Τα ανοίγματα διαθέτουν ξύλινα γαλλικά κουφώματα.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης