Κτίριο επί της Λεωφ. 2ας Μεραρχίας 34

2382

Διώροφο κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα με εμφανή στοιχεία νεοκλασικής μορφολόγησης, καθώς οι όψεις του χαρακτηρίζονται από την τριμερή οργάνωση βάσης, κορμού και στέψης. Διαθέτει υπερυψωμένο λιθόκτιστο υπόγειο και καλύπτεται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Στην επιφάνεια της πρόσοψης επί της λεωφόρου 2ας Μεραρχίας, στο υπερυψωμένο υπόγειο εγχάρακτες λωρίδες στα επιχρίσματα μιμούνται τη δόμηση κατά το ισόδομο σύστημα. Προεξέχον γείσο με ταινίες και κυμάτια στη στάθμη του δαπέδου διαχωρίζει το υπερυψωμένο υπόγειο από το ισόγειο και αντίστοιχα το ισόγειο από τον όροφο. Στην κύρια όψη υπάρχει τριπλός εξώστης, που στηρίζεται σε μαρμάρινα νεοκλασικά φουρούσια και φέρει σιδερένιο κιγκλίδωμα. Τα ανοίγματα περιβάλλονται από περιθυρώματα και διαθέτουν ξύλινα γαλλικά παραθυρόφυλλα. Η απόληψη του κτιρίου κοσμείται από ζώνες με γείσο και διακοσμητικους οδόντες, ενώ η μαρκίζα της στέγης καλύπτεται από ζώνη κιονοκράνων. Για ένα διάστημα στέγασε την Γερμανική Σχολή Πειραιά.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης