Κτίριο επί της Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 84

2082

Πρόκειται για διώροφο κτίριο με μορφολογικά στοιχεία που συνδυάζουν επιρροές τόσο από τον ύστερο Νεοκλασικισμό, όσο και από τον Εκλεκτικισμό. Στο ισόγειο στεγάζεται εμπορικό κατάστημα. Χαρακτηριστικό είναι το στέγαστρο νεοκλασικής μορφολόγησης, που σκιάζει την πρόσοψή του. Στον α’ όροφο βρίσκεται διπλός εξώστης, με περίτεχνο σιδηρό κιγκλίδωμα, που στηρίζεται σε φουρούσια. Τα ανοίγματα του α’ ορόφου περιβάλλονται από περιθυρώματα, εμφανίζουν προεξέχον γείσο με ταινίες, που διακοσμείται με καμπυλόγραμμα φυτικά μοτίβα ελίκων και διαθέτουν ξύλινα γαλλικά παραθυρόφυλλα. Επιμήκες προεξέχον γείσο διατέχει όλη την πρόσοψη, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμορφωση του στηθαίου στο δώμα, όπου πεσσίσκοι εναλλάσσονται με μπαλαούστρα.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης