Μέγαρο Παπακώστα

2446

Στο ανατολικό μέτωπο της πλατείας Κοραή και επί της οδού Καραίσκου 119, δεσπόζει το κτίριο γνωστό ως “πρώην Κινηματογράφος Χαϊ-λαϊφ”. Κτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Βασίλη Τσαγρή (1882-1941) ως Μέγαρο αδελφών Παπακώστα. Έργα του Τσαγρή είναι μεταξύ άλλων τα μέγαρα επί της οδού Ιουλιανού 21, της οδού Ακαδημίας 23 στην Αθήνα (κυρίως της πρώτης δημιουργικής του περιόδου επηρεασμένος από εκλεκτικιστικά πρότυπα), καθώς και αρκετά μεταγενέστερα στην Αθήνα (κινηματογράφος Ορφέας στην οδό Σταδίου 28-, τα μέγαρα στην οδό Μητροπόλεως 27, οδό Αναγνωστοπούλου 35, οδό Ηπείρου 51, οδό Ιουλιανού 26, κ.α.). Στον Πειραιά εντοπίζεται και ένα από τα έργα της τελευταίας περιόδου του Τσαγρή, το Μέγαρο στη Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου 48 (περίπου 1930). Το ιδιωτικό σχολείο Θηλέων των αδελφών Παπακώστα ιδρύθηκε κατά την περίοδο 1890-1900, εποχή κατά την οποία μεγάλος αριθμός ιδιωτικών σχολείων εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά, και υπήρξε προορισμός για κορίτσια προερχόμενα από καλές οικογένειες. Το Μέγαρο Παπακώστα ολοκληρώθηκε στα 1925, προκειμένου να στεγάσει το Παρθεναγωγείο. Ειδικώτερα, σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, στο οικόπεδο επί της οδού Κοραή, υπήρχε κτίσμα ισόγειο ή διώροφο ήδη προ του 1901, όπου και λειτουργούσε το ζυθοπωλείο “Χάι-Λάιφ”, το οποίο «επέζησε» σε διάφορες αλλαγές μέχρι και τον 21ο αιώνα, λειτουργώντας κυρίως ως καφέ-ουζερί. Στα χρόνια του Μεσοπολέμου, καταγράφεται και η έναρξη της λειτουργίας του κινηματογράφου «Χάι Λαΐφ», ενώ στο ισόγειο λειτουργούσε και κομμωτήριο με την ίδια επωνυμία. Στους δε άνω ορόφους του κτιρίου, συνεχιζόταν η λειτουργία του Παρθεναγωγείου Παπακώστα. Το 1924 και σε δεύτερη φάση, ο Β. Τσαγρής προσέθεσε σε αυτό νέα κατασκευή, μετατρέποντάς το σε τετραώροφο. Ο κινηματογράφος Χαϊ-λαϊφ βρισκόταν στο ισόγειο του κτιρίου, διέθετε εξώστη και μουσική σκηνή με κύρια έξοδο στην πλατεία και έξοδο ασφαλείας στην οδό Αλκιβιάδου και λειτουργούσε έως το 2005. Στο ισόγειο της οδού Καραίσκου υπήρχαν επίσης δύο καταστήματα αναψυχής επί της πλατείας και γραφειακοί χώροι στους ορόφους. Εκεί στεγαζόταν η τοπική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από το 1985 έως το 2019. Πρόσφατα το κτίριο αγοράστηκε απο μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Στο ισόγειο τα καταστήματα διαχωρίζονται από την ύπαρξη πεσσών, που κοσμούνται από σκωτίες στο επίχρισμα, δίνοντας την εντύπωση ψευδοδόμων. Οι υπερκείμενοι τρείς όροφοι ακολουθούν διαφορετική μροφολόγηση, με ημιυπαιθρίους σε υποχώρηση, που διαχωρίζονται από διπλούς πεσσούς με απλοποιημένα γεωμετρικά επίκρανα, φέροντας θριγκό. Ο α’ όροφος διαθέτει τριπλό εξώστη με χαρακτηριστικό κιγκλίδωμα Αρτ Νουβώ, αντίστοιχο με αυτό στον εξώστη του β’ ορόφου. Ο δ’ και ε’ όροφος αποτελούν μεταγενέστερη προσθήκη (1986). Η όψη επί της οδού Καραίσκου εμφανίζει και ψευδοπαραστάδες με επίκρανο και τμήμα θριγκού, που πλαισιώνουν το κεντρικό τμήμα των ανοιγμάτων. Περίτεχνο μεταλλικό στέγαστρο κάλυπτε την είσοδο του κινηματογράφου.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης