Ναός Αγίου Νικολάου

2076

Ο σημερινός ναός του Αγίου Νικολάου κατασκευάστηκε στη θέση προγενέστερου μικρότερου που είχε σχεδιάσει ο Βαυαρός Δημοτικός αρχιτέκτων C. Lorenzen το 1844, καθώς η απλή μονόκλιτη βασιλική στο συνοικισμό των Υδραίων δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες του πληθυσμού. Λίγο αργότερα, στα 1851, οικοδομήθηκε δεύτερος ναός βάσει σχεδίου που συνέταξε ο επίσης Δημοτικός μηχανικός Ν. Πετμεζάς (ή Πετιμεζάς). Το 1879 αποφασίστηκε η ανέγερση νέου ναού (τρίτου) σε σχέδια του Ιωάννη Λαζαρίμου, ενώ συνεργάστηκε μαζί του και ο Δημοτικός αρχιτέκτων Παναγιώτης ή Γεώργιος Ζήζηλας (1861-19.), βοηθός και διάδοχος του Λαζαρίμου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ο Ι. Λαζαρίμος ακολούθησε τα πρότυπα που είχαν υιοθετήσει οι αρχιτέκτονες σε ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Παρίσι, το Βερολίνο και η Βιέννη, συνδυάζοντας αυτά με τη μορφολόγηση του Ελληνικού Νεοκλασικισμού: ο ναός θεμελιώθηκε στα 1879 και ολοκληρώθηκε στα 1902. Ανήκει τυπολογικά στην κατηγορία του σταυροειδούς εγγεγραμμένου τετρακιόνιου, με στοιχεία από το νεοκλασσικό ρυθμό, όπως τα τρία μνημειώδη πρόπυλα (στη δυτική, τη βόρεια και στη νότια όψη), παραπέμποντας σε αρχαιοελληνικό ναίσκο. Εκατέρωθεν του προνάου, στα δυτικά, υψώνονται δύο κωδωνοστάσια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μορφή του τρούλου, που απαίτησε ιδιαίτερες κατασκευαστικές τεχνικές. Από τα σχέδια της μελέτης του ναού σώζεται η πρόσοψη με την υπογραφή των Ιωάννη Λαζαρίμου και Παναγιώτη Ζήζηλα (1η Δεκεμβρίου 1885).

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης