Κτίριο επί της Νοταρά 3

1641

Διώροφο κτίριο με υπερυψωμένο ισόγειο και υπόγειο, που χαρακτηρίζεται από στοιχεία νεοκλασικού ρυθμού. Εμφανίζει αυστηρή συμμετρία περί κατακόρυφου κεντρικού άξονα στην όψη, που τονίζεται από την θέση του εξώστη στον όροφο. Περιθυρώματα με τριγωνικά αετώματα κοσμούν τα ανοίγματα του ορόφου, που διαθέτουν ξύλινα γαλλικά κουφώματα. Τα δύο κεντρικά ανοίγματα στον όροφο διαχωρίζονται από παραστάδες με κορινθακά επίκρανα και επιστέφονται από επιστήλιο με γείσο. Αντίστοιχες παραστάδες με κορινθιακά επίκρανα διακρίνονται στις δύο γωνίες του κτιρίου στον α’ όροφο, σε αντίθεση με το ισόγειο, όπου διαμορφώνεται με κυφωτή τοιχοποιά . Ταινίες με κυμάτια, μαιάνδρους και σταγόνες αποτελούν το τελείωμα της όψης προς τα άνω που στέφεται με γείσο στηριγμένο σε μικρούς γεισίποδες και ακροκέραμα. Μαρμάρινα φουρούσια στηρίζουν τους εξώστες με τα σιδερένια κιγκλιδώματα.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης