Κτίριο επί της Νοταρά 97

2102

Διώροφο κτίριο με νεοκλασικά στοιχεία. Η πρόσοψη εμφανίζει κεντρικό άξονα συμμετρίας και διακρίνεται η τριμερής οργάνωση σε βάση, κορμό και στέψη. Η είσοδός του πλαισιώνεται από παραστάδες με επιστήλια, ανάλογη δε είναι η διαμόρφωση των παραθύρων στο ισόγειο, όπου αντίστοιχες παραστάδες πλαισιώνουν τα παράθυρα και φέρουν επιστήλιο με γείσο. Ο όροφος διαθέτει εξώστη που στηρίζεται σε φουρούσια και φέρει σιδηρό κιγκλίδωμα. Οι ποδιές των ανοιγμάτων στον όροφο διαμορφώνονται με μπαλαούστρα. Το κτίριο επιστέφεται με ταινίες που κοσμούνται με οδοντωτή ταινία σε όλο του το μήκος.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης