Οικία εφοπλιστή Κ. Ρασογιάννη

2430

Τριώροφο κτίριο με μεγάλη αυλή, ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζουν οι Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 91, Κανθάρου και Καλλιγά 14, στη συνοικία Βρυώνη. Κτίστηκε την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και αναφερόταν ως οικία του Υδραίου εφοπλιστή Κωνσταντίνου Ρασογιάννη. Εμφανίζει λιτές συμμετρικές όψεις με νεοκλασικά στοιχεία, όπως η τριμερής οργάνωση σε κορμό, βάση και στέψη. Εμφανίζει λωρίδα διαχωρισμού των ορόφων, ενώ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πρόσοψης επί της Ηρ. Πολυτεχνείου αποτελούν οι ανάγλυφες παραστάδες στον όροφο, που καταλήγουν σε επίκρανο κορινθιακού ρυθμού. Τα ανοίγματα περιβάλλονται από περιθυρώματα και διαθέτουν ξύλιννα γαλλικά παραθυρόφυλλα. Θριγκός διατρέχει την απόληξη του κτιρίου καθ’ όλο το μήκος της πρόσοψης, που απολήγει σε περιμετρικό γείσο. Στο εσωτερικό του κτιρίου διατηρείται ενδιαφέρων διάκοσμος στις οροφές. Το 1994 έγιναν εργασίες αποκατάστασης και μέχρι το 2010 λειτουργούσε ως Δημαρχείο.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης