Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

2420

Το κτήριο του παλαιού Μουσείου κτίστηκε το 1935 στη βόρεια πλευρά του ελληνιστικού θεάτρου της Ζέας. Αποτελείται από ένα αρχικό τμήμα, κατασκευασμένο περί το τέλος του 19ου αιώνα και μια προσθήκη που υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Πρόκειται για ένα κτήριο που εμφανίζει μορφολογικά στοιχεία εκλεκτικιστικής τεχνοτροπίας, με κύρια χαρακτηριστικά την πρόσοψη με την κεντρική τοξωτή είσοδο επί της οδού Φιλελλήνων 38. Παραστάδες με απλό επίκρανο κοσμούν την είσοδο, που εμφανίζει υπερύψωση με δικλινη στέγη σε σχέση με τα δύο τμήματα εκατέρωθεν. Ζώνη από διακοσμητικούς οδόντες επιστέφει τα τρία επιμήκη ανοίγματα στις δύο πλευρές. Έγινε το κεντρικό Μουσείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αττικής και από το 1960 συγκέντρωνε ευρήματα από τις ανασκαφές στον Πειραιά, στην υπόλοιπη Αττική και στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Χρησιμοποιείται σήμερα ως αποθήκη γλυπτών.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης