Κτίριο επί της Σαχτούρη 24

2064

Τριώροφο νεοκλασικό κτίριο με απλή μορφολόγηση, που στο δώμα διαθέτει μεταγενέστερη προσθήκη σε υποχώρηση. Οριζόντιες ζώνες διαχωρίζουν τις επιφάνειες κάθε ορόφου στη στάθμη του δαπέδου. Τα ανοίγματα φέρουν ξύλινα γαλλικά πραθυρόφυλλα.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης