Κτίριο επί της Σαχτούρη 30

2066

Διώροφο νεοκλασικό με υπόγειο, με πρόσοψη που ακολουθεί αυστηρή συμμετρία. Τα ανοίγματα διαθέτουν περιθυρώματα με θριγκό. Ο όροφς διαχωρίζεται με ευδιάκριτη οριζόντια προεξέχουσα λωρίδα. Ο διπλός εξώστης στηρίζεται σε γλυπτά φουρούσια και περιβάλλεται από σιδηρό κιγκλίδωμα. Το γείσο της οροφής του κοσμείται με ακροκέραμα και οδοντωτή ταινία σε όλο του το μήκος.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης