Σχολεία Ιωνιδών (Α’ Δημοτικό Αρρένων και το Ελληνικό Σχολείο) στην πλατεία Κοραή

2448

Επρόκειτο για το 1ο σχολικό συγκρότημα του Πειραιά, που κατασκευάστηκε με τη δωρεά του Κωνσταντίνου Ιωνίδη και περιελάμβανε ένα διώροφο και ένα ισόγειο κτίριο. Το Ελληνικό Σχολείο εγκαταστάθηκε στο διώροφο κτίριο, διαθέτοντας στο ισόγειο τμήμα τρεις τάξεις, και στον α’ όροφο μια μεγάλη αίθουσα. Το Α’ Δημοτικό Αρρένων χωροθετήθηκε κάθετα ως προς το πρώτο κτίσμα. Παλαιότερο φωτογραφικό υλικό αρχείου δίνει τη δυνατότητα μερικής τεκμηρίωσης του διώροφου Ελληνικού Σχολείου: αναπτυσσόταν σε κάτοψη ορθογώνιου σχήματος, στις όψεις υπήρχαν λιτά γεωμετρικά στοιχεία οριζοντίων ταινιών και επιμήκες γείσο με ταινίες στην επίστεψη της στέγης, ενώ χαρακτηριστική είναι η συμμετρική διάταξη των τριών τωξωτών ανοιγμάτων ημιστεγασμένου χώρου στην είσοδο του ισογείου. Το σχολικό συγκρότημα κατεδαφίστηκε το 1932 και δεν διασώζονται περισσότερα σχετικά στοιχεία για την αρχιτεκτονική διάταξη των κτιριακών μονάδων. Στη θέση αυτή θεμελιώθηκε νέο κτίριο, που μετονομάστηκε σε Σχολή Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιώς (Σ.Μ.Ε.Π.) και το 1963 σε Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης