Σχολή Μηχανικών “Αρχιμήδης”

2386

Η Σχολή Μηχανικών “Αρχιμήδης” ιδρύθηκε το 1933 από τον “Εκπαιδευτικό Σύνδεσμο Επιστημόνων και Μηχανικών ο Αρχιμήδης”, με σκοπό την παροχή τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στους εργαζόμενους νέους. Ο τότε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ο μαθηματικός, αλλά και βουλευτής Πειραιώς και Νήσων, Τάσος Βουλόδημος (1904-1994) και Γενικός Γραμματέας ο Ιωάννης Κιτσόπουλος. Η Σχολή “Αρχιμήδης” ήταν νυκτερινή, καθώς λειτουργούσε από τις 19:00 το απόγευμα έως τις 21:00 το βράδυ, ενώ τις Τετάρτες και τα Σάββατα λειτουργούσε μια ώρα παραπάνω και τα μαθήματα σταματούσαν στις 22:00. Επιπλέον, λειτουργούσε και τις Κυριακές, τέσσερις ώρες το πρωί και τέσσερις ώρες το βράδυ. Μαθητές της σχολής δεν ήταν μόνο Πειραιώτες, αλλά δεκτοί για να φοιτήσουν γινόντουσαν Έλληνες από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Ανάμεσα στις ειδικότητες που προσφέρονταν ήταν αυτές του Μηχανικού, του Τορναδόρου, Ηλεκτρολόγου, Οξυγονοκολλητή, Λεβητοποιού και Χαλκουργού. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50, λειτουργούσαν τμήματα Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Σχολή Μηχανοτεχνιτών, Σχολή Ηλεκτροτεχνιτών, Σχολή Εργοδηγών Μηχανολόγων, Σχολή Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων και η Επαγγελματική και Οικοκυρική Σχολή Θηλέων, για τη διδασκαλία κοπτικής, ραπτικής και κεντήματος. Αργότερα κατά τη δεκαετία του ’80, το κτίριο του “Αρχιμήδη” στέγασε το 6ο Γυμνάσιο Θηλέων -(Λύκειο) Πειραιά. Πρόκειται για τετραώροφο κτίριο με μορφολογικά στοιχεία που παραπεμπουν στην αστική αρχιτεκτονική του τελών του 19ου αι. Οι τρείς όροφοι (ισόγειο και δύο όροφοι) ορθώνονται επί της λεωφόρου 2ας Μεραρχίας, ενώ μέρος του δώματος καταλαμβάνεται από πρόσθετους χώρους-μεταγενέστερη προσθήκη, έτσι ώστε από την οδό Πραξιτέλους να εμφανίζεται ως τετραώροφο. Χαρακτηριστική είναι η κύρια πρόσοψη, με την τριμερή οργάνωση σε βάση, κορμό και στέψη. Επίσης ανάλογος επιμερισμός σε τρία τμήματα παρατηρείται και σε κατακόρυφο επίπεδο, όπου μεγάλο μέρος των δύο όψεων προεξέχει μερικώς. Εντυπωσιακή είναι η κύρια είσοδος επί της λεωφ. 2ας Μεραρχίας, με το μαρμάρινο θύρωμα, που κοσμείται εκατέρωθεν από παραστάδες με περίτεχνα επίκρανα και επιστύλιο με γείσα και διακοσμητικούς οδόντες. Η εξωτερική επιφάνεια της πρόσοψης στο ισόγειο εμφανίζει σκωτίες στο επίχρισμα και μιμείται ισόδομη δόμηση. Οι κατακόρυφες ακμές του κεντρικού προεξέχοντος τμήματος διαμορφώνονται με πεσσούς, που αντιστοίχως στο επίπεδο του α’ ορόφου, κοσμούνται με σκωτίες στο επίχρισμα. Τα ανοίγματα στις δύο όψεις περιβάλλονται από απλές παραστάδες και διαθέτουν ξύλινα γαλλικά παραθυρόφυλλα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εξώστες: επί της 2ας Μεραρχίας, στον α΄ όροφο και εκατέρωθεν της κυρίας εισόδου, εντοπίζονται δύο μικροί εξώστες, που στηρίζονται σε απλά δοκάρια, φέροντας ωστόσο χυτοσιδηρά κιγκλιδώματα με πτερωτούς γύπες, σε εντίθεση με τον επιμήκη εξώστη του β’ ορόφου, που στηρίζεται σε μαρμάρινα φουρούσια και φέρει σιδερένιο κιγκλίδωμα με μοτίβα Art Deco. Ανάλογος μεγάλου μήκους εξώστης διατρέχει και τον β’ όροφο στην όψη της οδού Πραξιτέλους.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης