Τράπεζα Πειραιώς

1611

Το διώροφο κτίριο στεγάζει τραπεζικό υποκατάστημα. Εμφανίζει λιτά μορφολογικά στοιχεία με αναφορές στο Νεοκλασικισμό, όπως τα επίκρανα στους πεσσούς του ισογείου, τα περιθυρώματα γύρω από τα ανοίγματα στον α’ όροφο, καθώς και τα μαρμάρινα φουρούσια στους εξώστες του α’ ορόφου με τα σιδηρά κιγκλιδώματα.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης