Κτίριο επί της Τσαμαδού 15

1633

Τετραώροφο κτίριο με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά στην όψη. Ο α’ όροφος διατρέχεται από ενιαίο εξώστη, με απλό διακοσμητικό κιγκλίδωμα, που εναλλάσσεται με κατακόρυφα στοιχεία στήριξης με καμπυλόμορφη απόληξη, παραπέμποντας σε επιρροές απο Αrt Deco. Ο β’ όροφος εν αντιθέσι, διαθέτει τρεις εξώστες, που διατηρούν αντίστοιχα κιγκλιδώματα της ίδιας μορφολογίας. Ο γ’ όροφος αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη, αφού οι χώροι του βρίσκονται σε υποχώρηση ως προς το μέτωπο της οικοδομικής γραμμής, διατηρώντας ωστόσο τον ίδιο αριθμό και οργάνωση των ανοιγμάτων, καθώς και την ίδια κατασκευαστική τεχνική των τριών κιγκλιδωμάτων. Εντυπωσιακές είναι οι κατακόρυφες παραστάδες που φέρουν επίκρανο διακοσμημένο με ιωνικές έλικες κατά μήκος του ισογείου και των δύο ορόφων, όσο και στις δύο ακριανές γωνίες του κτιρίου. Ο β’ όροφος διακοσμείται καθ’ ύψος με οριζόντια φαρδιά ζώνη από μαιάνδρους που διατρέχει όλη την όψη στο επίπεδο των πρεκιών, λίγο κάτω από την μαρκίζα της στέγασης του δυώροφου αρχικά οικοδομήματος. Αντίστοιχες διακοσμήσεις παρατηρούνται στο ύψος του πρεκιού στο ανώφλι των τριών ανοιγμάτων του α’ ορόφου.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης