κτίριο επί της Χατζηκυριάκου 12 και Ευπλοίας 36

2040

Τριώροφο κτίριο με εμφανή νεοκλασικά στοιχεία. Η όψη του επί της οδού Χατζηκυριακού ακολουθεί αυστηρή συμμετρία σε κεντρικό άξονα. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται από πεσσούς με επιστύλιο. Ο εξώστης στον όροφο στηρίζεται σε μαρμάρινα φουρούσια και φέρει σιδερένιο κιγκλίδωμα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γωνιακή διαστάυρωση των δύο όψεων. Ζώνες από οριζόντιες ταινίες διακοσμούν την επίστεψη του κτιρίου, που στο δώμα εμφανίζει συμπαγές στηθαίο εναλλασσόμενο με πεσσούς. Το κτίριο έχει πρσφατα ανακαινιστεί.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης