Παλαιό Ξενοδοχείο “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ” (1872)

2003

Το τριώροφο κτίριο καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του οικοδομικού τετραγώνου, που ορίζεται από την ακτή Μιαούλη, την οδό Μπουμπουλίνας και την οδό Αγίου Σπυρίδωνος, και αναπτύσσεται σε κάτοψη σχήματος Γ. Πρόκειται για το Παλαιό Ξενοδοχείο “ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ” ή “Ξενοδοχείο Μελετόπουλου”, που κτίστηκε πρί το 1872. Χαρακτηριστική είναι η όψη επί της οδού Μπουμπουλίνας: στον β’ όροφο δεσπόζει ο τριπλός εξώστης με χυτοσιδηρό κιγκλίδωμα, στηριζόμενος σε μαρμάρινα φουρούσια. Ο ημιστεγασμένος χώρος της εσοχής επιστέφεται με αετωματική απόληξη και οι εκατέρωθεν ακριανές παραστάδες καταλήγουν σε επίκρανο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο των δύο δωρικών κιόνων που κοσμούν την εσοχή. Εμφανίζουν ραβδώσεις, παραπέμποντας σε είσοδο αρχαιοελληνικού ναού. Εξώστης μικρού πλάτους βρίσκεται και επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος, στον α’ και στον β’ όροφο. Θριγκός με οριζόντιες ζώνες και οδοντωτή ταινία επιστέφει την απόληξη του κτιρίου σε όλες τις όψεις.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης