Κτίριο επί της Καραΐσκου 96 και Τσαμαδού 48

1989

Διώροφο γωνιακό κτίριο με χαρακτηριστικά νεοκλασικά μορφολογικά στοιχεία. Το ισόγειο χρησιμοποιείτο ως καταστήματα, ωστόσο σήμερα παραμενουν κλειστά. Σειρά τοξωτών ανοιγμάτων ανοίγονται επί των οδών Καραίσκου, αλλά και επί της οδού Τσαμαδού, και η θέση του “κλειδιού” επί του τοξωτού στοιχείου κοσμείται με κεραμική μορφή του Ερμή. Η γωνιακή απόληξη στο ισόγειο διαμορφώνεται με μορφή ψευδοισόδομων λίθων. Τριπλοί εξώστες στηριζόμενοι σε μαρμάρινα φουρούσια αναπτύσσονται κατά μήκος και των δύο όψεων και φέρουν χυτοσιδηρά κιγκλιδώματα. Θριγκός με οριζόντιες ζώνες και οδοντωτές ταινίες κοσμεί το ισόγειο. Στον όροφο τα ανοίγματα περιβάλλονται με περιθυρώματα και φέρουν αέτωμα τριγωνικής επίστεψης. Εξαίρεση αποτελούν τα δύο ακριανά γωνιακά ανοίγματα του ορόφου επί της οδού Τσαμαδού, τα οποία έχουν παραστάδες με κορινθιακό κιονόκρανο και στέφονται με προεξέχον γείσο. Οριζόντιες ζώνες και οδοντωτή ταινία διαμορφώνουν την απόληξη του κτιρίου, ενώ γεισίποδες στηρίζουν την προεξοχή της μαρκίζας. Το στηθαίο στο δώμα εμφανίζει πεσσίσκους, που εναλλάσονται με μπαλαούστρα.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης