Κτίριο επί της λεωφ. 2ας Μεραρχίας 27 και Υψηλάντου 180

2384

Τριώροφο γωνιακό κτίριο με μορφολογικά στοιχεία που παραπέμπουν σε νεοκλασική μορφολόγηση. Προεξέχον γείσο με ταινίες και κυμάτια στη στάθμη του δαπέδου διαχωρίζει το ισόγειο από τον όροφο και αντίστοιχα τον 1ο από τον 2ο όροφο. Γωνιόλιθοι κοσμούν τις ακριανές ακμές του κτιρίου. Τόσο η κύρια όψη επί της λεωφόρου 2ας Μεραρχίας, όσο και η όψη επί της οδού Υψηλάντου, επιμερίζονται καθ” ύψος σε τρία μέρη, έτσι ώστε το κεντρικό να προεξέχει μερικώς, και να τονίζεται από την ύπαρξη των εξωστών με τα περίτεχνα κιγκλιδώματα, στηριζόμενα σε μαρμάρινα φουρούσια με πλούσια λαξευτή διακόσμηση από ρόδακες. Τα ανοίγματα στις δύο όψεις περιβάλλονται από παραστάδες με κορινθιάζοντα επίκρανα και επιστύλιο. Ενδιαφέρουν παρουσιάζουν επίσης οι δύο μικροί εξώστες του 1ου ορόφου επί της οδού Υψηλάντου, καθώς διαθέτουν σιδηρό καμπυλόσχημο κιγκλίδωμα.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης